00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


Vstupenky

Študentský Cinepass

Držitelia kariet ISIC, ITIC, alebo EURO26

Študentská celofestivalová permanentka umožňuje vstup na verejné projekcie festivalu. Na tomto cinepasse môžete mať maximálne 5 rezervácií naraz.

Cinepass Študent

od 3.4.2017 do 30.4.2017
predaj skončil

6 €

Cinepass Študent

od 1.5.2017 do 11.6.2017
predaj skončil

8 €

Cinepass Študent

od 12.6.2017 do konca festivalu
Kúpiť

12 €

Klasický Cinepass

Klasický cinepass pre každého

Základný cinepass umožňuje držiteľovi vstup na verejné projekcie festivalu. Na tomto cinepasse môžete mať maximálne 5 rezervácií naraz. Držitelia Cinepass Klasik majú zároveň nárok na vyzdvihnutie festivalového katalógu zdarma (do vyčerpania zásob).

Cinepass Klasik

od 3.4.2017 do 30.4.2017
predaj skončil

15 €

Cinepass Klasik

od 1.5.2017 do 11.6.2017
predaj skončil

20 €

Cinepass Klasik

od 12.6.2017 do konca festivalu
Kúpiť

30 €

Cinepass Senior

Táto zľava je uplatniteľná iba pri nákupe na mieste počas festivalu. Je potrebné predložiť občiansky preukaz dokazujúci vek nad 60 rokov. Na tomto cinepasse môžete mať maximálne 5 rezervácií naraz. Vlastníci majú nárok na katalóg zadarmo (do vyčerpania zásob).

Cinepass Senior

počas festivalu
predaj na mieste

12 €

Cinepass ZŤP

Túto zľavu je možné uplatniť iba pri nákupe na mieste počas festivalu. Pri nákupe je potrebné predložiť preukaz ZŤP alebo ZŤP-S. Na tomto cinepasse môžete mať maximálne 5 rezervácií naraz. Vlastníci majú nárok na katalóg zadarmo (do vyčerpania zásob). Vlastník preukazu ZŤP alebo ZŤP-S má pri kúpe Cinepass ZŤP nárok požiadať o cinepass pre sprievodnú osobu, ktorý je zadarmo. O cinepass pre sprievodnú osobu je potrebné požiadať okamžite pri kúpe Cinepassu ZŤP alebo ZŤP-S, dodatočné / samostatné zakúpenie nie je možné.

Cinepass ZŤP

počas festivalu
predaj na mieste

12 €

3-dňový Cinepass

Cinepass pre každého s obmedzenou platnosťou

CINEPASS je festivalová permanentka, ktorá umožňuje držiteľovi vstup na verejné festivalové projekcie do naplnenia kapacít jednotlivých sál.  Platnosť 3-dňového cinepassu je obmedzená na 72 hodín od zvoleného času (čas si sami definujete počas objednávky) a umožňuje maximálne 5 rezervácií naraz.

3-dňový cinepass

od 1.5.2017 do 11.6.2017
predaj skončil

10 €

3-dňový cinepass

od 12.6.2017 do konca festivalu
Kúpiť

15 €

Členovia filmového klubu

Cinepass pre členov filmových klubov ASFK a AČFK

Táto zľava je uplatniteľná iba pri nákupe na mieste počas festivalu. Členovia klubu musia pri nákupe predložiť svoj preukaz ASFK, alebo AČFK.
Získaný cinepass funguje rovnako ako cinepass pre bežných návštevníkov. Je platný od 16. do 24.6.2017 a možno mať na ňom 5 aktívnych rezervácií. Vlastníci majú nárok na katalóg zadarmo (do vyčerpania zásob).

Cinepass Film

do konca festivalu
predaj na mieste

20 €

Jednorazové vstupenky ONLINE

na jednotlivé projekcie ak nie ste vlastníkom niektorého zo cinepassov.

Jednorazový lístok (predpredaj)

do 15.6.2017 23:59
predaj skončil

3,00 €

Jednorazový lístok

do konca festivalu, aj na mieste
Kúpiť

3,50 €

Lístok na detské projekcie

do konca festivalu, aj na mieste
Kúpiť

2,00 €

Lístok na amfiteáter

do konca festivalu, aj na mieste
Kúpiť

1,00 €

Jednorazové vstupenky INÉ

špeciálne lístky na jednotlivé projekcie ak nie ste vlastníkom niektorého zo cinepassov. Pri nákupe je potrebné predložiť preukaz totožnosti preukazujúci vek nad 60 rokov, prípadne ZŤP alebo ZŤP-S preukaz. Vlastník preukazu ZŤP alebo ZŤP-S má pri kúpe lístka nárok požiadať o lístok pre sprievodnú osobu, ktorý je zadarmo. O lístok pre sprievodnú osobu je potrebné požiadať okamžite pri kúpe lístka ZŤP, dodatočné / samostatné vyzdvihnutie nie je možné.

Jednorazový lístok ZŤP-S

do konca festivalu
len na mieste

2,50 €

Jednorazový lístok SENIOR

do konca festivalu
len na mieste

2,50 €

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

Časté otázky – Vstupenky a rezervácie

Cinepassy na AFF 2017 sa dajú zakúpiť na mieste alebo online – so zľavou cez rezervačný systém MôjCinepass. Začnite registráciou do systému a po vytvorení účtu vám bude umožnený nákup. Ak máte konto z minulého roka, stačí sa prihlásiť. Ak máte záujem o jednorazové vstupenky, na tie registráciu nepotrebujete a vybrané druhy sú dostupné tiež v rezervačnom systéme MôjCinepass.

Čo je rezervácia a potrebujem ju?

Rezervácie si môže robiť každý, kto vlastní cinepass alebo akreditáciu. Keďže filmy majú zväčša obmedzenú kapacitu, odporúčame, aby ste si svoje miesto pred premietaním filmu zarezervovali. Rezervovať miesto je možné cez rezervačný systém alebo v pokladniach/rezervačných miestach festivalu najneskôr 1 hodinu pred začiatkom premietania filmu.

Najjednoduchší spôsob ako rezervovať film, je využiť náš systém MôjCinepass, ktorý vám umožní po založení účtu zakúpiť cinepass a počas festivalu vytvárať rezervácie vašich filmov elektronicky, bez čakania na registračných miestach.

Cinepassy si môžete cez rezervačný systém MôjCinepass kupovať od 15. marca 2017. Rezervácie samotných filmov budú spustené niekoľko dní pred začiatkom festivalu.

Na čo slúži rezervačný systém MôjCinepass?

Systém MôjCinepass je určený pre všetkých návštevníkov festivalu a počas jeho priebehu im zjednoduší správu svojich rezervácií alebo nákup vstupeniek. Stačí si registráciou vytvoriť vlastný účet, kúpiť si cinepass a vychutnať si festival. Ak máte účet z minulého roka, stačí sa len prihlásiť.

Ako si kúpim cinepass online cez rezervačný systém MôjCinepass?

Predpredaj cinepassov začína 3.4.2017 prostredníctvom rezervačného systému MôjCinepass. Pre zakúpenie cinepassu postupujte nasledovne:

  1. Zaregistrujte sa do systému MôjCinepass vyplnením registračného formuláru. Po úspešnej registrácii vás systém automaticky prihlási a sprístupní vám sekciu s nákupmi. Ak ste si konto v rezervačnom systéme vytvorili minulý rok, stačí sa len prihlásiť.
  2. Kúpte si cinepass a skontrolujte fakturačné údaje. Rezervačný systém MôjCinepass umožňuje nákup cinepassov len prostredníctvom online platby platobnými kartami MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, Diners Club International a American Express. Iné spôsoby platby v rezervačnom systéme nie sú možné. Každý návštevník si na svoje konto môže kúpiť len jeden cinepass.
  3. Ihneď po vykonaní platby získavate „Virtuálnu kartu“. Jedná sa o dočasný cinepass, na ktorý máte možnosť vykonávať si rezervácie (na základe stanovených pravidiel) na filmy ihneď, ako budú v systéme povolené.

Virtuálna karta vás neoprávňuje na vstup do kinosál. Preto je nutné pri vašej prvej návšteve festivalu vyhľadať registračné miesto (spravidla sa nachádza v blízkosti každej kinosály) a požiadať o výmenu za plastový cinepass. Na tomto cinepasse si nájdete všetky svoje rezervácie. Vydanie cinepassu ako náhrada za virtuálnu kartu je zadarmo.

Typy vstupeniek

Čo je to Jednorazový lístok?

Tento typ vstupenky je možné zakúpiť pred predstavením alebo cez rezervačný systém MôjCinepass. Platí na jednu projekciu.

Čo je to Cinepass?

Cinepass je festivalová permanentka, určená pre bežných návštevníkov, ktorá vám umožní vstup na všetky verejné festivalové projekcie, pokiaľ sa zmestíte do kapacity danej sály. Cinepass je náhrada vstupenky a nie je potrebné vyzdvihnúť si žiadnu ďalšiu vstupenku. Uprednostnený vstup do kinosál majú návštevníci s rezerváciami a jednorázovými vstupenkami. Môžete si ho zakúpiť v rezervačnom systéme MôjCinepass alebo na každom  predajnom /registračnom mieste až do skončenia festivalu. Vlastník cinepassu má nárok na vstup na všetky verejné projekcie festivalu za podmienky že:

  • má rezerváciu na danú projekciu
  • rezerváciu nemusí mať, ale do sály prednostne vstupujú majitelia rezervácií a lístkov a až keď to kapacita dovoľuje je možné vstúpiť na cinepass bez rezervácie a to najskôr 5min pred začiatkom danej projekcie.
Čo je to Akreditácia?

Špeciálny druh cinepassu pre hostí festivalu, novinárov, filmových profesionálov a štáb festivalu. Akreditáciu nemožno bežne kúpiť a je prideľovaná individuálne. Oproti cinepassu obsahuje meno držiteľa, fotografiu a typ akreditácie.