00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


Sekcie AFF 2018

2 6.  A R T   F I L M   F E S T   K O Š I C E

(15.  ̶  23. jún 2018)

 1. Medzinárodná súťaž hraných filmov (hrané filmy s copyrightom po 1. januári 2017)
  International Competition of Feature Films (feature films copyrighted no earlier than 1 January 2017)
  Zostavovateľ: Peter Nagel
 2. Medzinárodná súťaž krátkych filmov (krátkometrážne snímky do 30 min. s copyrightom po 1. januári 2017)
  International Competition of Short Films (short films copyrighted no earlier than 1 January 2017)
  Zostavovatelia: Martin Kaňuch, Daniel Vadocký
 3. Be2Can Starter (ocenené filmy z Benátok, Berlína a Cannes)
  Be2Can Starter (award-winning films from Venice, Berlin and Cannes)
  Zostavovatelia: Peter Nagel, Ivan Hronec
 4. Európske zákutia (najpozoruhodnejšie snímky európskej proveniencie)
  European Corner (the most notable films of European provenance)
  Zostavovateľ: Peter Nagel
 5. Láska & anarchia (vybratá vzorka nezávislých prúdov kinematografie)
  Love & Anarchy (a representative sample of independent cinematic trends)
  Zostavovateľ: Martin Ciel
 6. Okolo sveta (najnovšie tituly mimo európskeho priestoru)
  Around the World (the latest titles from outside Europe)
  Zostavovateľ: Peter Nagel
 7. Susedia online (tematická a žánrová prehliadka filmov strednej a východnej Európy)
  Neighbours Online (a theme- and genre-based collection of films from Central and Eastern Europe)
  Zostavovateľ: Viera Langerová
 8. American Indies (fokus na ultranezávislú americkú scénu)
  American Indies (focusing on the ultra-independent American film scene)
  Zostavovateľ: Daniel Vadocký
 9. Variety Select: Art Films (filmy o umení vo výbere amerických kritikov)
  Variety Select: Art Films (a US critics’ selection of films about art)
  Zostavovateľ: Allisa Simon
 10. Prísľuby z východu (divácky príťažlivé snímky z ázijského teritória)
  Eastern Promises (crowd-pleasing hits from Asia)
  Zostavovateľ: Kristína Aschenbrennerová
 11. Téma: 100 SK/CZ (Sto rokov vzájomnosti / prierez dejinami a osudovými míľnikmi – 1918, 1938, 1948, 1968…)
  Topic: 100 SK/CZ (One Hundred Years of Fellowship / an outline of Slovak/Czech history and fateful milestones – 1918, 1938, 1948, 1968…)
  Zostavovateľ: Eva Filová
 12. Milan Lasica: Prezidentov výber (muzikály, ktoré nezapadli prachom)
  Milan Lasica: President’s Choice (musicals that have aged to perfection)
  Zostavovateľ: Milan Lasica
 13. Fero Fenič pozýva (uznávaný filmár a rodák z východného Slovenska uvádza svoje obľúbené filmy a ich tvorcov)
  Fero Fenič Special (a respected filmmaker – and East Slovakia native – presents his favourite films and filmmakers)
  Zostavovateľ: Fero Fenič
 14. Nočná prehliadka (polnočné žánrové pel-mel)
  Late Night Show (a midnight genre mishmash)
  Zostavovateľ: Adrián Žiška
 15. Bergman 100 (storočnica švédskeho velikána – filmy, prednáška, hostia)
  Bergman 100 (the centenary of the legendary Swedish director – films, a lecture, guests)
  Zostavovateľ: Peter Nagel
 16. Slovenská sezóna (zrkadlo domáceho audiovizuálneho prostredia)
  Slovak Season (a reflection of the domestic audiovisual scene)
  Zostavovateľ: Martin Palúch
 17. Filmy pre deti  (premietanie pre deti a rodiny)
  Children’s Movies (films for children and families)
  Zostavovateľ: Peter Nagel
 18. Amfiteáter (divácke hity)
  Amphitheatre (big-screen blockbusters)
  Zostavovateľ: Peter Nagel
 19. Krátke filmy špeciál: Švédsko (blok krátkych filmov zo Švédska)
  Short Film Special: Made in Sweden (a block of short films from Sweden)
  Zostavovatelia: Daniel Vadocký, Martin Kaňuch

Pocty:

 • Hercova misia (pocta výnimočným predstaviteľom hereckého umenia)
  Actor’s Mission (a tribute to masters of the art of acting)
  Zostavovateľ: Peter Nagel
 • Zlatá kamera (ocenenie vynikajúcich filmových tvorcov)
  Golden Camera
  Zostavovateľ: Peter Nagel
 • Cena prezidenta MFF Art Film Fest (Cena prezidenta Medzinárodného filmového festivalu ART FILM FEST sa udeľuje osobnostiam, ktoré vo filmársky kreatívnej činnosti významným spôsobom rozvíjajú filmové umenie v domácom i medzinárodnom kontexte)
  The Art Film Fest IFF Festival President’s Award (The Art Film Fest International Film Festival President’s Award is bestowed upon figures whose creative activities in film have been instrumental in advancing the art of cinema at both the domestic and the international level)