00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


PRESS

Novinárske akreditácie
Art Film Fest 2019

Uzávierka novinárskych akreditácií na tohtoročný Art Film Fest  bude 7. júna 2019.

Novinárske akreditácie sa posudzujú individuálne. Pri ich udeľovaní sa prihliada na mediálny záujem o festival v predchádzajúcom kalendárnom roku, to znamená publikovanie či odvysielanie materiálov o Art Film Feste 2018 v danom médiu. V opačnom prípade bude akreditácia spoplatnená sumou 10,00 EUR. Akreditácie budú vydávané od 14.6.2019 v akreditačnom stredisku festivalu.

AKREDITÁCIE PRE ROK 2019 UŽ ČOSKORO!

  • vstup na všetky tlačové konferencie a podujatia, ktoré sa počas Art Film Festu konajú
  • bezplatné pripojenie na internet v priestoroch Press centra
  • poskytnutie oficiálnych fotografií na vyžiadanie
  • informácie o prítomných hosťoch, rezerváciu termínov individuálnych rozhovorov
  • prípravu pracovných materiálov z Art Film Festu v priestoroch Press centra
  • sprostredkovanie kontaktov na ďalšie zložky festivalu

UPOZORNENIE: Press akreditácia sa automaticky nevzťahuje na ubytovanie, preto si ho zabezpečte čo najskôr.

Vzhľadom k vysokému záujmu a kapacite sály otváracieho i záverečného ceremoniálu nie je novinárska akreditácia automatickým vstupom na obidva večierky. Obidva slávnostné ceremoniály a recepcie sú výlučne na pozvánky.

  • oficiálna internetová stránka festivalu www.artfilmfest.sk je najspoľahlivejším informačným zdrojom o MFF Art Film Fest. Okrem základných informácií, programu i katalógu, ktoré si môžete stiahnuť do počítača, je pravidelne aktualizovaná. Aktuálne informácie nájdete aj na facebookovom profile festivalu
  • v sekcii press nájdete tlačové správy, informácie o tlačových konferenciách i fotografie na stiahnutie
  • heslo do jednotlivých sekcií na stiahnutie Vám na požiadanie vydajú pracovníci Press centra
Oslovenie
Title
Vaše celé meno
Your full name
Spoločnosť / Názov konkrétneho média
Company / Name of Your Medium
Adresa spoločnosti (ulica, PSČ, mesto, štát)
Company Address (Street, City, ZIP, Country)
E-mail
Telefón
Phone
Vaša fotografia tváre / Your face photo
(jpg/png format, max. 300 kB)
Dátum príchodu
Arrival Date
Dátum odchodu
Departure Date
Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v režime podľa čl. 6 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a ust. § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
Osoba vyplnením a odoslaním prihlasovacieho/akreditačného formulára umiestneného na www.artfilmfest.sk/info/press/ dobrovoľne súhlasí so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 48 284 254. Celé znenie ochrany osobných údajov si môžete prečítať v nasledovnom PDF dokumente: Ochrana_OU_prihlaska_Akreditacia_Press_SK.pdf


The processing of personal data is carried out in accordance with Article 6 of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as “the GDPR”) and Section 13 of Act No. 18/2018 Coll. on the protection of personal data and the amendment of certain laws (hereinafter referred to as “the Act”).
By filling in and submitting the registration/accreditation form at www.artfilmfest.sk/en/current-edition/press-centre/, the applicant voluntarily consents to the processing of their personal data in the information system of ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, company ID: 48 284 254. Read more: Ochrana_OU_prihlaska_Akreditacia_Press_EN.pdf


Súhlas s poskytnutím osobných údajov a ich následným spracúvaním
Consent to the provision and subsequent processing of personal data
áno / yes

 

(O novinársku akreditáciu je možné požiadať aj po termíne,  je však spoplatňovaná sumou 10 EUR)

Novinársky newsletter

Kontakt

Zuzana Čižmáriková
Head of public relations
press@artfilmfest.sk
+421 02 208 55 100

Art Film Fest
Tomášikova 30C ( 5. poschodie)
821 01 Bratislava