00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


Akreditácia Film Professional

Akreditácia je určená výsostne osobám aktívne pôsobiacim v oblasti audiovízie (filmárom, distribútorom, producentom, pedagógom filmových škôl, zástupcom filmových festivalov, filmových inštitúcií a pod.).

Akreditácia Film Professional oprávňuje svojho držiteľa k:

  • návšteve verejných festivalových projekcií a podujatí,
  • účasti na podujatiach pre profesionálov,
  • účasti na tlačových konferenciách.

Členom SFTA, pracovníkom Slovenského filmového ústavu a Audiovizuálneho fondu je akreditácia Film Professional udeľovaná automaticky, nie je potrebné, aby títo žiadatelia dokladali svoj status profesionála vyplnením položky „Stručné profesné CV žiadateľa“ formulára.


FORMULÁR / ŽIADOSŤ O AKREDITÁCIU FILM PROFESSIONAL

Žiadosti pre rok 2017 sú uzavreté.

Ku každej on-line žiadosti sa vyjadríme zaslaním e-mailu do dvoch pracovných dní od zaslania elektronickej žiadosti. Ďakujeme za porozumenie.