VideoKocka

KONCEPCIA: doc. ANTON ČIERNY, vedúci katedry Intermédií a multimédií na VŠVU v Bratislave

VideoKocka je umelecká platforma na prezentáciu tvorby, ktorú druhovo zaraďujeme do videoumenia (Time Based Media). Spôsob konštruovania diela je obyčajne podriadený kontextu „bielej kocky“, čím v jazyku výtvarného umenia zvykneme označovať inštitúciu galérie. Naopak, divák sledujúci filmové predstavenie je situovaný do „čiernej kocky“, čím je myslený priestor kina. Tento komplementárny vzťah z hľadiska rozdielnej percepcie diváka rozširuje možnosti vnímania média filmu a zároveň otvára možnosti alternatívnych prezentácií, ktoré často atakujú konvenčné prístupy.
Projekt VideoKocka pre Art Film Fest 2012 prezentuje študentov, absolventov, mladých umelcov a umelkyne spojených s prostredím katedry intermédií a multimédií VŠVU v Bratislave a katedry intermédií a digitálnych médií AU v Banskej Bystrici, ktorí pracujú s médiom videa – v jeho rôznych verziách. Zámerom tohto projektu je ukázať celú šírku žánrov (od videoperformancie, artvidea, kvázidokumentu až k videoklipu) v tvorbe pohyblivého média.

Prezentovaní autori vždy o 21.21 hod.:

16. 6.
András Cséfalvay (1986)
Hebrides (2009), 12’30”
Gate or Kaiser Wilhelm II (2009), 5’28” Enemy of the People (2010), 17’50” Evening Song (2012), 4’44”

17. 6.
Miroslav Kohút (1980)
Love Book/Emergency Exits (2011) Deer Story (2011), 7’05”
Flag Tossing Story (2010), 6’15” Squash Story (2010), 7’11”
Nail Polish Horn Story (2011), 5’30”

18. 6.
Tomáš Rafa (1979)
Antifa anti-capitalists demo 1st of May (May Day) in Berlin – Kreuz- berg (2012), 4’55”
Protest Gorila 9.3.2012 against corruption in Slovak Parliament (2012), 6’33”
Occupy against police brutality (2012), 5’04”
Marsch fürs Leben in Zürich (2012), 8’07”

19. 6.
Maja Štefančíková (1978)
Dicionário: 77 termos/Slovník: 77 hesiel/Dictionary: 77 entries (2007), 18’09”
Adaptácia/Adaptation (2010), 28’

20. 6.
Tomáš Šoltys (1985)
Skúška sirén/Testing Siren Alert (2009), 6’35” Sparring (2009), 2’20”
Sparring with God (2009), 4’28”
Man on the River (2011), 6’35”

21. 6
Martina Slováková (1988)
Message From Princess (2010), 2’04”
Fear (2010), 3’36”
Alapastel – Seashell (2009), 4’03” Dievčatá/The Girls (2010), 7’43”
Foolk – Oak Tree (2011), 2’31”
Puding pani Elvisovej – Astoria (2012), 4’42” DJ (2010), 1’26”
Za Alicu/For Alice (2010), 6’27”