Servis pre novinárov

PRESS akreditácia umožňuje

 • vstup do Press centra, kde sa všetky informácie pre média aktualizujú
 • vstup na všetky tlačové konferencie a podujatia, ktoré sa počas AFF konajú
 • bezplatné pripojenie na internet v priestoroch Press Centra
 • poskytnutie oficiálnych fotografií na vyžiadanie
 • informácie o prítomných hosťoch, rezerváciu termínov individuálnych rozhovorov
 • prípravu pracovných materiálov z Art Film Festu v priestoroch Press centra
 • sprostredkovanie kontaktov na ďalšie zložky festivalu
 • vstup na všetky filmové projekcie, okrem úvodného filmu, ktorý je len na pozvánky
  Odporúčame novinárom, aby na svoje akreditácie využili možnosť rezervácie predstavení. Rezerváciu si môžete spraviť v press centre, na registračných miestach festivalu alebo prostredníctvom stránky aff.cinepass.sk.  Podrobnejšie informácie o pravidlách rezervácií nájdete tu.

Press akreditácia sa automaticky nevzťahuje na ubytovanie, preto si ho zabezpečte čo najskôr.  www.artfilmfest.sk/info/ubytovanie/


Vzhľadom k vysokému záujmu a kapacite sály otváracieho i záverečného ceremoniálu nie je novinárska akreditácia automatickým vstupom na obidva večierky. Obidva slávnostné ceremoniály a recepcie sú výlučne na pozvánky.

Online Servis

 • oficiálna internetová stránka festivalu www.artfilmfest.sk je najspoľahlivejším informačným zdrojom o MFF AFF. Okrem základných informácií, programu i katalógu, ktoré si môžete stiahnuť do počítača, je pravidelne aktualizovaná. Aktuálne informácie nájdete aj na facebookovom profile festivalu
 • v sekcii press nájdete tlačové správy, informácie o tlačových konferenciách i fotografie na stiahnutie
 • heslo do jednotlivých sekcií na stiahnutie Vám na požiadanie vydajú pracovníci Press centra


Tlačové konferencie

 • prehľad tlačových konferencií je aktualizovaný denne. Nájdete ho na internetovej stránke v sekcii press alebo pri vchode do Press centra
 • na tlačové konferencie majú prístup všetci akreditovaní novinári. V prípade, že to povoľuje kapacita, aj verejnosť
 • tlačové konferencie v inom ako slovenskom jazyku sú tlmočené
 • K väčšej prehľadnosti jednotlivých akcií bude každý deň pripravovaný denný plán, ktorý bude informovať o všetkých očakávaných akciách nasledujúceho dňa. K dispozícii bude vždy podvečer predchádzajúceho dňa a nájdete ho v Press centre alebo na internetovej stránke či fb.

Kontakt

Zuzana Čižmáriková
Head of public relations

Art Film Fest
Trnavská cesta 100/II (Omnipolis, 7. posch.)
821 04 Bratislava

fax: 02 / 2085 5101
tel: 02 / 2085 5100
e-mail: press(at)artfilmfest.sk