Akreditácia Press

Uzávierka novinárskych akreditácií na tohtoročný Art Film Fest je 31. mája 2015.

Novinárske akreditácie sa posudzujú individuálne. Pri ich udeľovaní sa prihliada na mediálny záujem o festival v predchádzajúcom kalendárnom roku, to znamená publikovanie či odvysielanie materiálov o AFF 2014 v danom médiu. V opačnom prípade bude akreditácia spoplatnená sumou 10,00 EUR. Akreditácia akreditovaným novinárom bude vydaná v akreditačnom stredisku v Trenčianskych Tepliciach.

Akreditácia Press oprávňuje na:

  •  vstup do Press centra, kde sa všetky informácie pre média aktualizujú
  •  vstup na všetky tlačové konferencie a podujatia, ktoré sa počas AFF konajú
  •   bezplatné pripojenie na internet v priestoroch Press centra 
  •   poskytnutie oficiálnych fotografií na vyžiadanie
  •   informácie o prítomných hosťoch, rezerváciu termínov individuálnych rozhovorov
  •   prípravu pracovných materiálov z Art Film Festu v priestoroch Press centra
  •   sprostredkovanie kontaktov na ďalšie zložky festivalu

 

 

UPOZORNENIE:

Press akreditácia sa automaticky nevzťahuje na ubytovanie, preto si ho zabezpečte čo najskôr.

Vzhľadom k vysokému záujmu a kapacite sály otváracieho i záverečného ceremoniálu nie je novinárska akreditácia automatickým vstupom na obidva večierky. Obidva slávnostné ceremoniály a recepcie sú výlučne na pozvánky.

Akreditačný formulár na stiahnutie

 rtf/doc formulár | rtf/doc form


Kontakt

Zuzana Čižmáriková
Head of public relations

Art Film Fest
Trnavská cesta 100/II (Omnipolis, 7. posch.)
821 04 Bratislava

fax: 02 / 2085 5101
tel: 02 / 2085 5100
e-mail: press(at)artfilmfest.sk