MIDPOINT je celoročný medzinárodný výukový program, ktorý študentom a mladým filmovým profesionálom ponúka dramaturgiu ich projektov a podporuje scenáristov, režisérov a producentov v tvorivom procese vývoja diela. Program na Slovensku organizuje občianske združenie CHARACTER - Film Development Association v spolupráci s pražskou filmovou školou FAMU. Partnermi projektu sú filmové školy v Bratislave, Lodži, Budapešti, Bukurešti a Berlíne.

Študentské workshopy MIDPOINT
Trojmesačný výukový program pre študentov a čerstvých absolventov, ktorý sa koná tento rok po tretíkrát, zahŕňa 2 letné workshopy a online konzultácie s lektormi. Počas MFF Art Film Fest prebehne prvý workshop študentského  MIDPOINTu (16. - 23. 6. 2012).

Dramaturgický workshop pre filmových profesionálov
CHARACTER - Film Development Association v spolupráci s MIDPOINT: Central European Script Center organizuje tento rok na Slovensku krom študentského workshopu i workshop pre filmových profesionálov. Tento workshop sa bude  konať v dňoch 18. – 21. 6. 2012 v Trenčianskych Tepliciach a je určený výhradne filmovým profesionálom – autorom scenárov. Workshop ponúka dramaturgické konzultácie s lektormi s medzinárodnými skúsenosťami a príležitosť vyvíjať silné príbehy reflektujúce unikátne lokálne témy s presahom osloviť publikum v zahraničí.

Organizátori

Finančná podpora

With the support of the MEDIA Programme of the European Union
With the support of the MEDIA Programme of the European Union

Partneri