• Archive

Best of Slovak Film Schools

 

 

The Academy of Arts Banská Bystrica

Sizyfos • Sisyphus, r. Marek Janičík, SK 2011, doc., 14´21, v, oS
Palacinky • Palacinky • Pancakes, r. Palko Matia, SK 2011, anim., 10´21, v, oS
Myjavská alchýmia • Myjavská alchýmia • Alchemy of Myjava, r. Šimon Horna, SK 2011, doc., 8´58, v, oS
Krištof Nástenkár • Krištof Nástenkár • Krystof – chairman of the notice board, r. Ondřej Szöllös, SK 2011, doc., 16´, v, oS
Osamote • Osamote • Loneliness, r. Paula Ďurinová, SK 2010, doc., 26´10, v, oS
Slnečná ulica • Slnečná ulica • Sunny street, r. Matej Juhár, SK 2011, doc., 9´18, v, oS

 

The University of St. Cyril and Methodius Trnava

A tak bolo i teraz • A tak bolo i teraz • That's How It’s Always Been, r. Martin Hnát, SK 2008, doc., 8´, v, oS
Siedma pečeň • Siedma pečeň • The Seventh Liver, r. Miroslav Ardon, SK 2010, fic., 16´, v, oS
Život cesta • Život cesta • The Life of Dough, r. Eva Gyulaiova, SK 2008, anim., 4´, v, Nd Statický obraz č. 1 • Statický obraz č. 1 • Static image No. 1, r. Tomáš Farkaš, SK 2009, anim., 3´, v, Nd
Život je krásny a dojemný • Život je krásny a dojemný • Life is Beautiful and Touching, r. Tomáš Farkaš, SK 2007, anim., 3´, v , oS
Opus Contra Naturam • Opus Contra Naturam • Opus Contra Naturam, r. Ivor Bauer, SK 2010, fic., 5´, v, oS
12 rounds • 12 rounds • 12 rounds, r. Antonios Vlachou, SK 2010, fic., 3´, v, Nd
11811 • 11811 • 11811, r. Lenka Tomanová, SK 2008, exp., 4´30, v, Nd
Matej • Matej • Matej, r. Peter Višňovský, SK 2010, doc., 15´26, v, oS
Playground • Playground • Playground, r. Jana Balušíková, Petri Laukkanen, SK 2010, exp., 6´, v, oS
Sunny Day and the Beauty • Sunny Day and the Beauty • Sunny Day and the Beauty, r. Miroslav Ardon, SK 2010, fic., 10´, v, xE
Hikikomori • Hikikomori • Hikikomori, r. Lukáš Baláž, SK 2010, exp., 2´41, v, Nd
Zápas • Zápas • Match, r. Ivan Lužák, SK 2011, fic., 15´21, v, oS
Návod na prežitie • Návod na prežitie • A Survival Guide, r. Richard Mihálka, SK 2011, fic., 1´38, v, oS

 

The Academy of Performing Arts Bratislava I.

Drum´N´Bass • Drum´N´Bass • Drum´N´Bass, r. Mária Oľhová, S 2010, anim., 18 ´, v, oS
Mamma Who Bore Me • Mamma Who Bore Me • Mamma Who Bore Me, r. Jana Kovalčíková, SK 2010, doc., 28´30, v, oS
Privet, Anna • Privet, Anna • Privet, Anna, r. Tereza Križková, SK 2010, doc., 16´26, v, oS
Tri týždne slobody • Tri týždne slobody • Three Weeks of Freedom, r. Teodor Kuhn, SK 2010, fic., 18´50, v, oSPod maskou • Pod maskou • Under a Mask, r. Erik Eržin, SK 2010, fic., 4´, v, Nd
Posledné dni Ľudovíta Štúra • Posledné dni Ľudovíta Štúra • The Last Days of Ľudovít Štúr, r. Csaba Molnár, SK 2010, fic., 12´33, v, oS

 

The Academy of Performing Arts Bratislva II.

Bells • Bells • Bells, r. Alica Gurínová, SK 2009, anim., 3´, v, oS
Blue Red • Blue Red • Blue Red, r. Daniela Krajčová, SK 2010, anim., 6´22, v, oS
S ňou bez nej • S ňou bez nej • With Her – without her, r. Katarína Hlinčíková, SK 2010, doc., 13´23, v, oS
Praví chlapi • Praví chlapi • Real Men, r. Matúš Krajňák, SK 2010, fic., 30´, v, oS
Ticho • Ticho • Silence, r. Slavomír Zrebný, SK 2010, fic., 12´, v, Nd
Cornfake • Cornfake • Cornfake, r. Lukáš Skala, SK 2010, anim., 6´55, v, oS
Obraz do Ameriky • Obraz do Ameriky • A Portrait Headed for the USA, r. Peter Kováčik, SK 2009, doc., 16´, v, Os