Sekcie 2012

Medzinárodná súťaž hraných filmov

Európske zákutia

Láska a anarchia

Okolo sveta

Prísľuby z východu

Téma: Pri vychádzaní z kina

Focus: Nový britský film

Nočná prehliadka

Česká radosť