Art Film Fest 2012: porota

Srdjan Karanović

Predseda poroty

Vyštudoval Filmovú a televíznu fakultu Akadémie múzických umení (FAMU, 1970) v Prahe. Okrem viac než 70 dokumentov nakrútil hrané filmy ako Spoločenská hra (1972), Pozri sa na mňa, nevernica (1974, Cena kritikov: jeden z 10 najlepších te- levíznych filmov bývalej Juhoslávie), Hlavou proti múru (1975, vyhlásený za najlepší televízny seriál bývalej Juhoslávie), Vôňa poľných kvetov (1978, Cena FIPRESCI - MFF Cannes), Petrin osud (1980, najlepší juhoslovanský film roka), Niečo medzi (1983, Grand Prix – Valencia), Trpké sústo (1985), Film bez mena (1988, Grand Prix – Istanbul) a Virdžina (1991, Zlatá palma – Valencia, Felix za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe). Jeho filmy sa premietali na všetkých významných medzinárodných filmových festivaloch sveta. Je autorom alebo spoluautorom scenárov k všetkým svojim filmom. Učil filmovú réžiu na Fakulte dramatických umení v Belehrade, Newyorskej univer- zite, Brooklyn College, Wesleyanskej univerzite a Bostonskej univerzite.

Ronald Bergan

Ronald Bergan (PhD v odbore anglická literatúra) sa narodil v Južnej Afrike a študoval v Anglicku, USA a Francúzsku. Roky vyučoval literatúru, divadlo a film na Sorbonne, v Britskom filmovom inštitúte a na Univerzite v Lille. V National Film Theatre programoval a uvádzal niekoľko sezón (napr. Sergej Ejzenštejn, Dustin Hoffman, Jean Renoir, Katharine Hepburn). Pravidelne prispieva do denníka The Guardian. Číta scenáre pre Európsky filmový fond, píše a konzultuje množstvo televíznych dokumentov (napr. Jean Renoir – BBC Omnibus). Bol podpredsedom FIPRESCI, za ktorú predsedal porotám na množstve festivalov. Je predsedom Fedeory, nového združenia európskych a stredomorských filmových kritikov. Predsedal alebo sa zúčastnil rôznych sympózií venovaných filmu po celom svete. Bol vedúcim katedry humanitných vied na Floridskej medzinárodnej univerzite v Miami, na ktorej vyučoval filmovú históriu a teóriu. Vydal okolo dvadsať publikácií.

Peter Hames

Peter Hames je čestný výskumný pracovník a tematický vedúci na katedre filmových a mediálnych štúdií Stafford- shirskej univerzity a dramaturg Londýnskeho filmového festivalu. Vydal napríklad publikácie Československá nová vlna (druhé vydanie, Wallflower Press 2005) a Český a sloven- ský film: Téma a tradícia (Edinburgh University Press 2010) a ako zostavovateľ Stredoeurópsky film (Wallflower Press 2004) a Filmy Jana Švankmajera: Temná alchýmia (Wallflower Press 2008). Prispel do publikácie Markéta Lazarová: Studie a do- kumenty, ktorú zostavil Petr Gajdošík (Casablanca Publishers, Praha 2009), a nedávno sa podieľal na zostavení publikácie Kiná v prechode (s Catherine Portuges, Temple University Press 2012), štúdii o kinách v strednej a východnej Európe po roku 1989. Jeho články vychádzajú v časopisoch Sight and Sound, Vertigo, Studies in Eastern European Cinema, KinoKultura a Kinoeye. Bol členom poroty na festivaloch v Karlových Varoch, Bratislave, Plzni, Soči a Ivanove.

Martin Repka

Martin Repka sa narodil v roku 1975 vo Frankfurte nad Mo- hanom. Je absolventom Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave a autorom a režisérom niekoľkých medzinárodne úspešných a ocenených krátkych filmov, ako napríklad Plávanie, Posledná večera alebo Zlodeji. Jeho celovečerný filmový debut Návrat bocianov bol slovenskou národnou nomináciou na Oscara. Okrem umeleckej tvorby sa venuje aj televíznej réžii a reklame, pracuje ako producent, produkčný manažér, editor scenárov a odborný asistent. V súčasnosti pripravuje scenár k celovečernému filmu a ku krátkemu filmu Tiger Fight.

Margarethe Tiesel

Rakúska herečka narodená vo Viedni začala svoje divadelné vzdelanie v salzburskom Mozarteu (absolvovala ho v roku 1983) a potom vystupovala v Nemecku – v Dortmunde, Düsseldorfe, Freiburgu, Stuttgarte a na scénach ako Frankfurt Schauspielhaus, Ernst Deutsch Theater Hamburg, Kampnagel (Hamburg). Vystupovala aj v Rakúsku v Theater in der Drachengasse (Viedeň), Theater in der Josefstadt (Viedeň) a v Schauspielhaus v Grazi, kde aj žije. Hrala v 48 celovečer- ných a televíznych filmoch a seriáloch – napr. Severný okraj (Nordrand,1999, r. Barbara Albert), Trautmann (2000 – 2008). Teresa v prvej časti novej„rajskej“ trilógie Ulricha Seidla Raj: Láska, ktorá mala svetovú premiéru na Medzinárodnom fil- movom festivale v Cannes 2012, je jej prvou hlavnou úlohou na striebornom plátne.